Stockholmsmassan

 

Produktivitet och konkurrenskraft är ledorden på den första AMEC-mässan som börjar 16 oktober på Stockholmsmässan. AMEC, Asset Management Expo & Conference är Nordens nya mötesplats för driftsäkerhet, kapitalvård och hållbar utveckling inom industri, infrastruktur och energi. På AMEC-konferensen kommer svensk och internationell expertis att belysa utmaningarna och presentera de senaste trenderna och lösningarna för hållbar samhällsutveckling.

 

Fokusområden för konferensen är konkurrenskraft, produktivitet och kunskap inom i första hand branschsegmenten industri, infrastruktur och energi. Ett genomgående tema kommer att vara hur bättre produktivitet och konkurrenskraft kan uppnås genom optimal hantering av fysiska tillgångar och hänsyn till miljö, ekonomi och personal – så kallat Asset Management.

 

Konferensen vänder sig till företagsledare, beslutsfattare och påverkare inom produktion, drift, underhåll, teknik, finans och anskaffning i näringsliv och offentlig sektor som arbetar med Asset Management – eller som planerar att börja och vill skaffa sig en bra överblick och ny kunskap om Asset Management.

 

Amec-mässan är en ny mötesplats för alla som jobbar med underhåll, driftsäkerhet, kapitalvård och hållbar utveckling inom industri och samhälle. Ett nytt forum för affärer, kunskapsutbyte och nätverkande.

 

Utställare på AMEC-mässan är företag, organisationer och andra som levererar produkter och tjänster med koppling till Asset Management.

 

AMEC, Stockholmsmässan, 16 – 17 oktober 2013

 

För mer information:

Björn Lindforss, projektchef,

tel direkt 08-749 44 48

bjorn.lindforss@stockholmsmassan.se