Glynwed

 

Keramik är ett vardagligt ord som kan leda tankarna till billiga temuggar eller grekiska vaserfrån antiken. Men produkter av keramik finns på fler håll ån så, och alla har några grundläggandeegenskaper gemensamt.