Haas

 

Numera är NASCAR en tv-händelse. Det är också en metafor för vad som i flera decenniers tid gjorde amerikansk affärsverksamhet och innovation till världens bästa. I boken That Used To Be Us som journalisten Thomas Friedman och professor Michael Mandelbaum har skrivit gemensamt beskriver de utmaningarna som landet står inför och hur det är krokarna, snarare än de raka vägarna, som ekonomin upplever som ger möjlighet till risktagande. De citerar John Doerr som, enligt dem, är en av USA:s främsta riskkapitalister och som tidigt stödde Netscape, Google och Amazon.com: ”Man måste ta risker när man befinner sig i en kurva i hög fart”, säger Doerr. ”Ibland kör man så fort och kurvan är så skarp att bilen ställer sig på två hjul. Men utan risktagande händer inget stort.”