Emo

EMO i Hannover är ett evenemang som vartannat år drar till sig ett par tusen utställare och bortemot 140 000 besökare från större delen av världen, därav 2 000 från Sverige. Så var 2011 års siffror och något liknande blir det säkert i år. Med andra ord borde det vara givet för svenska företag att vara med och träffa både gamla och ny kunder i Hannover. Men så enkelt är det inte. Till årets mässa har bara 19 svenska företag anmält sig.