Linda+MarieDe tyska mässföretagen Deutsche Messe (Hannover) och NürnbergMesse (Nürnberg) har anlitat en gemensam representant och säljpartner i Stockholm. Från och med september 2013 representeras de båda företagen i Sverige av Trade Fair Agency AB, under ledning av Marie Jaeger och Linda Steen. Marie Jaeger tar över efter sin far, Hansuno Krisch, som varit NürnbergMesses representant i Sverige i 26 år och fortsätter därmed det långvariga och framgångsrika samarbetet med NürnbergMesse. Det nya samarbetet med Deutsche Messe ger båda mässföretagen en stark position på den svenska marknaden.

 

Deutsche Messes och NürnbergMesses beslut att anlita en gemensam representant/säljpartner i Sverige är starten på en ny era i samarbetet mellan tyska mässbolag. Detta har kommit till stånd genom den gemensamma målsättning som de båda mässföretagen har: att stärka de tysklandsbaserade mässornas position i Sverige. Tyskland är en av Sveriges viktigaste handelspartner. Cirka 75 procent av Sveriges export går till Europa, där Tyskland står för ca 10 procent av denna andel. Tyskland rankas därmed som en av Sveriges bästa europeiska exportmarknader, endast slagna av Norge. Tyskland är dessutom Sveriges viktigaste leverantör av importerade varor.

 

Starkare närvaro för tyska mässor i Sverige

Ovanstående handelsstatistik visar att tyska mässor har stor betydelse för svenskt näringsliv, samtidigt som flertalet mässor i Hannover och Nürnberg rankas som de ledande evenemangen i sitt slag. De är viktiga mötesplatser för företag från hela världen.“Tyska mässor är ett utmärkt sätt för svenska utställare och besökare att bygga viktiga, branschspecifika kontakter och skapa affärsmöjligheter. Genom att samarbeta med NürnbergMesse och ha ett gemensamt lokalt representationskontor kommer vi ytterligare att stärka vår närvaro i Sverige”, säger Dr Andreas Gruchow, som ingår i Deutsche Messes styrelse och ledningsgrupp.

 

De två företagens mässportföljer kompletterar varandra perfekt, vilket gör att det nya representationskontoret kan erbjuda svenskt näringsliv ett brett utbud av mässor att närvara vid. “För oss representerar partnerskapet med Deutsche Messe ännu ett viktigt steg när det gäller samarbetet mellan tysklandsbaserade mässföretag på utländska marknader. Vi är glada över att ha funnit två ytterst kompetenta partners i Marie Jaeger och Linda Steen – en ny generation representanter som ska ta de affärsmässiga relationerna mellan Tyskland och Sverige till nästa nivå”, säger NürnbergMesses VD:ar Dr Roland Fleck och Peter Ottmann.

 

Nya kontaktpersoner i Sverige

De nya svenska representanterna, Marie Jaeger och Linda Steen från Trade Fair Agency AB, ser fram emot sina nya roller. Båda har många års erfarenhet av marknadsföring, kommunikation, försäljning och affärsutveckling. “Många svenska företag värderar faktiskt Tyskland högre än sin hemmamarknad. I Nürnberg och Hannover har företagen tillgång till ett stort antal branschspecifika mässor. Många av dessa mycket framgångsrika mässor har nu även förgreningar på tillväxtmarknaderna i världen, vilket är ett extra plus för svenska företag”, säger Marie Jaeger. “Som enda kontaktpunkt för de tyska och utländska mässor som drivs av NürnbergMesse och Deutsche Messe kommer vi att kunna ge en utmärkt service till våra svenska kunder”, menar Linda Steen.

 

Marie Jaeger och Linda Steen har tillsammans djupgående kunskap om de olika mässorna i NürnbergMesses och Deutsche Messes portföljer, vilket kommer väl till pass i rollen som rådgivande servicepartner till svenska företag. Den service de erbjuder utställare omfattar även kreativa lösningar för ett lyckat mässdeltagande t ex genom att skapa nationella paviljonger, rådgivning kring monterlösningar samt att hjälpa till med all mässrelaterad marknadsföring och kommunikation. Duon från Trade Fair Agency AB kan också hjälpa besökare från Sverige med resor och logi i Tyskland. För svenska företag blir Trade Fair Agency, med Marie Jaeger och Linda Steen, länken till Hannover och Nürnberg – och därifrån vidare till mässor, kunder och leverantörer över hela världen.

 

För mer information Kontakta Trade Fair Agency

 

Marie Jaeger                                                                                       Linda Steen

VD                                                                                                        Försäljningschef

marie.jaeger@tradefairagency.se                                                    linda.steen@tradefairagency.se

Dr.Gruchow Ottmann