901172_MMA_welding_bigIndustriproduktionen steg 3,0 procent i juni jämfört med månaden före, enligt säsongsrensad statistik från SCB. Det är väsentligt bättre än väntat.

 

Jämfört med samma månad föregående år sjönk industriproduktionen 4,0 procent, kalenderkorrigerat.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytiker att produktionen skulle ha stigit 1,6 procent i juni jämfört med månaden före och sjunkit 6,1 procent jämfört med motsvarande månad 2012.

Under tremånadersperioden till och med juni sjönk den totala industriproduktionen 1,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadsperiod.

I maj sjönk industriproduktionen med reviderade 2,9 procent jämfört med föregående månad (-2,6) och sjönk med reviderade 7,7 procent från samma månad föregående år (-7,3).

 

                                                                          m-m                    y-y
Industriproduktion totalt 3,0% -4,0%
Tillverkningsindustri 1,9% -3,9%
– Insatsvaror -0,1% -6%
– Energirelaterade varor 6,4% -7,6%
– Investeringsvaror 4,1% -0,8%
– Icke varaktiga konsumtionsvaror 6,6% -4,9%
– varaktiga konsumtionsvaror -1,4% -11,9%
– Gruvor och mineral -1,8% -5,8%
– Kemisk industri 12,8% -4,0%
– Massa- och papper -3,6% -4,4%
– Övrig maskinindustri 4,0% -6,0%
– Motorfordon 7,5% 11,6%

 

Källa Di.se, Länk till orignalartikel