Philip-NilssonPhilip Nilsson, Area Sales Manager, med ansvar för befintliga och nya kunder i södra Sverige. Philip började hos Hainbuch i Mars 2013.

 

Philip kommer senast från MK Produkter där han mellan 2008-2013 hade där säljansvar för företagets produkter i södra Sverige och har således en god lokalkännedom om såväl marknad som kundunderlag.

 

Philip är i grunden utbildad produktionstekniker och jobbade bl a som det under sina år på Kalmar Industries efter att han innehaft uppgiften som svarvare.

 

Philips säljbana började inom Ahlsell koncernen där han arbetade som utesäljare mellan 2006-2008.

 

 

Hainbuch Svenska hälsar vår nya säljare varmt välkommen!!