CNC-Factory

“Det finns alltid mer att hämta ur en maskin” – det är övertygelsen och budskapet som CNC Factory vill förmedla till den svenska verkstadsindustrin