2013LEAF”Porten till en skön ny elektrisk värld.” Så beskrevs 100 % eldrivna Nissan LEAF i utmärkelsen till Årets bil i världen 2011. Hittills har bilmodellen bara tillverkats i Japan, men i vår påbörjas produktion även i Nissans anläggning i Sunderland, Storbritannien. Det är en av de bilmodeller som kommer att tillverkas med pressutrustning som uppgraderats med automation från AP&T.

 

I det så kallade Autoloader-projektet används plåtspill, som blir över vid framställning av större karossdelar, för att tillverka mindre karossdetaljer, istället för att som tidigare gå till skrot. Detta har förbättrat det totala materialutnyttjandet med upp till 10 procent. Dessutom sker arbetet betydligt snabbare än tidigare, samtidigt som bullernivån minskats med runt 15 dB.

 

– Genom Autoloader-projektet minskar vi både våra kostnader och uttaget av naturresurser i form av metall och energi. Det ligger helt i linje med Nissan Green Program 2016, där vi fortsätter att fokusera på att minska vår miljöpåverkan och bidra till ett kretsloppsanpassat samhälle, säger Andy Tatham, planning engineer vid Nissans anläggning i Sunderland.

 

Samarbete med AP&T

 

Automation från AP&T spelar en nyckelroll i Autoloader-projektet. Arbetsmoment som tidigare utfördes manuellt görs nu av en ämnesmatare, en skyttel och två SpeedFeeders som används som transfers i en befintlig mekanisk 600-tonspress. Hela processen sker i ett ljudisolerat utrymme, vilket dämpar bullret mycket effektivt.

 

Utrustningen beställdes i november 2011 efter en mycket noggrann urvals- och inköpsprocess.

 

– Under 2010 började vi att söka efter lämpliga leverantörer av pressautomation och det var så vi först kom i kontakt med AP&T. Därefter gjorde vi en upphandlingsprocess där AP&T presenterade det bästa förslaget – en behovsanpassad lösning baserad på standardmoduler, berättar Andy Tatham.

 

Sedan automationsutrustningen installerades i september 2012 har den använts för testtillverkning men i vår blir det kommersiell produktion av detaljer, både till Nissan LEAF och andra bilmodeller.

 

– Försöken har gått helt enligt planerna. Vi är väldigt nöjda och faktiskt redan igång med nästa samarbetsprojekt, där vi planerar att automatisera en annan del av pressningsprocessen, säger Andy Tatham.

 

– För oss på AP&T är det fantastiskt roligt att kunna bidra till en effektivare och mer miljöanpassad tillverkningsprocess för framtidens bil. Och med den erfarenhet vi har av fordonsindustrin är jag är övertygad om att vi kan utveckla fler produktiva lösningar tillsammans framöver, säger Peter Karlsson som ansvarar för affären från AP&T:s sida.