Schall_Control_0005

En alltmer globaliserad produktion kräver ett globaliserat kvalitetstänkande. Så beskriver arrangörerna av Control 2013 situationen, och påpekar att kvaliteten ska vara densamma oavsett tillverkningsplats.