Vesta

Hur mycket ström kan ett 100 m högt vindkraftverk generera? Och hur kan det säkerställas att monteringen av vindturbiner löper problemfritt när allt måste fungera direkt? Hos Vestas Nacelles i Lem/Danmark gäller en strikt kvalitetsstrategi och man använder portabla mätsystem med hög kapacitet från Hexagon Metrology för att vara säker på att svaret inte “blåser bort”.