Carlsson_PerSnabb tillgång till rätt reservdelar är en viktig förutsättning för hög tillgänglighet och produktivitet. Därför har AP&T nu skapat en ny funktion med uppgift att utveckla och erbjuda effektiva, kundanpassade lösningar för reservdelsförsörjning.

– Det handlar dels om att säkra den kontinuerliga tillgången till reservdelar på ett för kunden kostnadseffektivt sätt, dels om att så effektivt som möjligt kunna ersätta mer komplicerade delar och utgångna komponenter, säger Per Carlsson, nytillträdd reservdelskoordinator på AP&T.

Lagerhåller åt kunderna
Till exempel erbjuder AP&T olika former av konsignationslager, vilket innebär att AP&T kan stå för lagerhållningen av kundens reservdelar till dess att de behövs. Själva förvaringen kan ske antingen på plats hos kunden eller hos AP&T.

– Frekvent använda delar bör alltid finnas på plats vid maskinen för att minimera eventuella driftstopp. Därför presenterar vi redan vid nyförsäljning en lista med de delar som vi tycker att kunden bör ha hemma, säger Per Carlsson.

Den nya reservdelsfunktionen ingår i AP&T:s globala serviceorganisation och kommer både att fungera som stöd åt försäljning/service och jobba direkt mot kund.

– Det gäller att vara flexibel. Varje kund har ju sina specifika behov och min ambition är att vi ska kunna ta fram en optimal reservdelslösning för var och en.