Olsons Maskinservice AB har sedan 1973 arbetet med service och försäljning av mekaniska och hydrauliska pressar med ett brett program av tillbehör till dessa maskiner.För att ytterligare stärka sitt tillbehörsprogram marknadsför man nu en elektriska skaktransportörer för transport av skrot eller detaljer i och omkring pressar.

En presslinjens produktivitet bestäms till stora delar av hur logistiken i och omkring pressen fungerar. Kringutrustning som bandsmörjning, verktygshantering, bandsmörjning, detalj- och skrothantering är alla viktiga detaljer som är avgörande för driftsäkerhet och produktivitet.För att stärka sitt program för skrot- och detaljhantering marknadsför man nu ett program av elektriska skaktransportörer..De främsta fördelarna med elektriska skaktransportörer jämfört med traditionella pneumatiska skaktransportörer är en betydligt lägre ljudnivå, låg energeiförbrukning samt  en underhållsfria och driftsäker konstruktion.Programmet omfattar transportörer för vikter från 15-100 kg.

Läs mer om de elektriska skaktransportörer på www.olsons.se Patrik Olson – tel. 070-681 30 15