Stockholm mässanIndustri & Teknik heter Stockholmsmässans nya mäss- och mötesplats för industriteknik, logistik, fogning och en rad andra områden som behövs inom tillverkande industri. Den nya mässan genomförs i så kallat fast fair format med modulmontrar under två dagar i oktober och ersätter Tekniska Mässan som lagts ned.

– Vår nya mässa Industri & Teknik kommer att bli det som Tekniska Mässan en gång i tiden var, berättar Björn Lindforss från Stockholmsmässan. En effektiv och inspirerande mötesplats för industrin att visa upp teknik och lösningar, göra affärer och hämta nya uppslag att utveckla sin verksamhet. Att vi förändrar namn, form och till viss del innehåll är ett direkt resultat av önskemål som framkommit från både utställare och besökare.

Industri & Teknik kommer att genomförs vartannat år med start i oktober 2013. Formatet blir så kallat fast fair som innebär att mässan byggs upp med ett begränsat antal färdiga monterstorlekar. Ytterligare en nyhet är att mässan genomförs under två dagar mot tidigare fyra.

– Den stora skillnaden mot tidigare Tekniska Mässan är att Industri & Teknik genomförs i ett effektivare format där vi förenklar för utställarna genom att erbjuda kompletta modulmontrar, fortsätter Björn Lindforss. Det blir enklare för utställarna att planera sin medverkan och besökarna möter en överskådlig och tydlig mässa. Industri & Teknik kompletterar verktygsmaskinernas stora mässa, M.A.X, som hade premiär 2012 och återkommer våren 2014.

Med Industri & Teknik ojämna år och M.A.X jämna år får ingenjörer, tekniker och företrädare för tillverkande industri två mycket starka mötesplatser för att träffas och göra affärer.

– Det behövs två olika mässor med sin respektive inriktning, förklarar Björn Lindforss. På Industri & Teknik kommer besökarna att hitta allt det som inte visas på M.A.X . Med två separata mässor som går vartannat år blir det både mer att ta del av och tydligare fokus för både besökare och utställare.

Exempel på det som kommer att visas på Industri & Teknik är handverktyg, transmissioner, hydraulik, pneumatik, verktyg, montering, materialhantering, lager, logistik, truckar, miljöteknik, skyddsutrustning, förbrukningsartiklar, svets, övrig fogning, yt- och värmebehandling och förpackning.

Industri & Teknik genomförs 16-17 oktober 2013. Parallellt arrangeras ytterligare två nya mässor på Stockholmsmässan: Bilar som jobbar samt AMEC – Asset Management Expo & Conference.

Fakta om fast fair

  • Ett nytt, enkelt och effektivt format för möten och event.
  • Alla utställare medverkar under samma förutsättningar.
  • Kompletta monterpaket i tre olika storlekar till fasta priser.
  • Tillgång till digitala verktyg för kommunikation, nätverkande och marknadsföring mot kunder ingår.

Ytterligare information lämnas av:

Björn Lindforss, projektchef

bjorn.lindforss@stockholmsmassan.se

Mobil: 070-789 44 48

Roger Blomqvist, PR-ansvarig

roger.blomqvist@informedia.se

Mobil: 070-550 94 10