Premiären för den nya industrimässan Manufacturing & Automation Expo – M.A.X är begången, och arrangör, utställare och besökare kan summera sina intryck. En liten och ovetenskaplig rundfrågning av Aktuell Produktion ger övervägande positiva svar. Besökarna var inte så överväldigande många, men de som kom höll å andra sidan en högre kvalitet, det var en vanlig uppfattning. “Rätt typ av besökare som har gett ett gediget intresse för våra produkter och tjänster” var en synpunkt. Mässans läge i slutet av oktober var å andra sidan något som en del var tveksamma till.