På Underleverantörsmässan, Elmia Subcontractor (6-9 november 2012), visar SVIA ”PalletPicker” som plockar detaljer som ligger osorterat i en pall. För att skapa en 3D-bild av detaljerna som finns i pallen använder PalletPicker modern kamerateknik. I denna 3D-bild hittar kamerasystemet detaljens position så att roboten kan plocka direkt ur pallen. För att säkerställa att det går att plocka detaljen undersöker systemet robotens väg till plockpositionen, att roboten når detaljen samt att den kommer åt med gripverktyget utan att kollidera med pallkragar eller närliggande detaljer.

SVIA bygger standardiserad automation där färdigutvecklade och väl beprövade moduler används om och om igen för en mängd olika detaljer och applikationer. Fokus ligger på automation med seende robotar där industrirobotar kombineras med SVIA´s egenutvecklade visionsystem, PickVision™, som ger roboten ögon och öppnar helt nya möjligheter till flexibel automation. Vinsten med att SVIA bara använder standardlösningar är minimal risk och konkurrenskraftigt pris.

För mer information vänligen besök svia.se