Latour förvärvar bolag inom tillverkning och service av sågklingor till bland annat sågverk. Investment AB Latour har via LSAB Group AB förvärvat Westlings Industri AB i Vansbro från AB Habeo. LSAB är en del av affärsområdet Latour Industries.

LSAB med huvudkontor i Långshyttan har drygt 250 anställda och en årlig omsättning på 360 Mkr. Bolaget bedriver försäljning och tillverkning av verktyg för trä- och metallbearbetning på den nordiska marknaden samt i Baltikum och Ryssland.

Förvärvet kommer att stärka LSABs erbjudande mot sågverk, dels genom att komma närmare kunder i västra Sverige men också genom att tillföra tillverkningskapacitet och kompetens. Westlings har idag egen tillverkning av större sågklingor, något som LSAB tidigare saknat, och servar ett antal sågverk med service och omslipning. Bolaget har 30 anställda med en årlig omsättning på 45 Mkr LSAB planerar att utvidga produktionen i Vansbro och skapa ett centrum i koncernen för sågverksklingor.

”Företagen har under flera år arbetat på samma marknad både som konkurrenter och kollegor och det känns som ett naturligt steg nu att bli en del av LSABs framtida satsning”, säger Börje Viktröm, VD och delägare till Westlings.

Latour Industries är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour med en total omsättning på 1,6 miljarder kronor. Förutom LSAB är bolagen inom Latour Industries verksamma inom handel av elverktyg och insatsvaror till trä och möbelindustrin samt tillverkning av skruvförbandsprodukter, handverktyg, ställdon samt packningar och tätningar.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på ca 11 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på ca 7 miljarder kronor.

För mer information vänligen kontakta

Per Vikström, VD LSAB, tel 0705-6776580 eller Henrik Johansson, Affärsområdeschef Latour Industries, tel 0705-176601.