Det är nödvändigt att skapa en effektiv produktion för att hävda sig i konkurrensen. Det uttalandet är ständigt återkommande när förutsättningarna för svensk industri ska ventileras, och sätten att nå dit är många. Lars Karlberg är systemsäljare på ABB Robotics i Västerås och han tvekar inte om sina rekommendationer.