Från den 1 oktober är nya CoroDrill 870 tillgänglig för både stål- och gjutjärnsborrning. Som en del av en ny generation borr med utbytbar spets är CoroDrill 870 konstruerad för att spara tid och minska hålkostnaderna.

Diameterområde, steg och längd för CoroDrill 870 kan anpassas för optimerade applikationer. Hål kan borras mer effektivt och enligt närmare angivna specifikationer, vilket gör att hålen blir bättre anpassade till efterföljande operationer.

Det mycket säkra gränssnittet mellan borrkropp och spets ger tillförlitlighet och precision, och en snabb och enkel metod för spetsbyte maximerar den aktiva bearbetningstiden.

De nya skäreggsgeometrierna och sorterna ger hög bearbetningssäkerhet och möjliggör högre borrsjunkningshastigheter, med bibehållen spånkontroll och förlängd skärlivslängd.

Borret finns i diameterområdet 12–25,90 mm och längderna 3, 5 och 8 × borrdiametern som standard. Varje borrkropp har en unik gränssnittsstorlek med matchande skäreggar för håltoleranserna IT9–IT10.