Bildtext: Operatören Stefan Brinkhammar på MP Bolagen som kommer att köra den nya utrustningen

MP Bolagen har genom åren investerat i flera maskiner från Din Maskin och nu var det dags för ett valsmatarverk från Dimeco. I samband med den installationen kommer Din Maskin även att bygga om pressen genom att ”klä av” el- och styrsystem och integrera den i Dimecostyrningen. Genom detta styrs både pressen och bandmatningen i Dimecos styrstystem Simo Star 370.

Robert Gunnarsson, inköpschef på bolaget, berättar att de nu kommer att få både snabbare och enklare produktion vilket kommer att underlätta mycket och reducera produktions- och ställtider.

Dimeco är en fransk leverantör av bandmatningsutrustning och en av världens ledande tillverkare på området. Dimeco har ett brett program och är känt för sin kvalitet och driftsäkerhet. Hasplar för olika vikt och bandbredd, riktverk som kan fås med olika antal valsar beroende på riktnoggrannhet och servostyrda valsmatarverk med två olika styrningar är en del av företagets produktprogram

För mer information vänligen kontakt Din Maskin på 0370-693400