När nya industrimässan Manufacturing & Automation Expo – M.A.X stängde portarna i fredags kunde projektledning och utställare summera mässan som klart godkänd. Hög kvalitet på besökarna, många värdefulla affärssamtal och välbesökta seminarier bidrog till det positiva betyget.

Totalt 7 772 besökare registrerades under de fyra mässdagarna.

– Vi lyckades med vår ambition att skapa en mässa av hög kvalitet för både utställare och besökare, sammanfattar mässans projektledare Björn Lindforss premiären för M.A.X. Den här satsningen har varit efterfrågad och nödvändig för branschen. De ledande företrädarna för verkstads- och tillverkningsindustrin har sedan länge sett ett stort behov av en gemensam mötesplats för nordisk industri att titta på ny produktionsteknik, ta del av andras lösningar, få ny kunskap och välja rätt utrustning till sin egen verksamhet. Tekniska Mässan som funnits sedan början av 60-talet fyllde inte det behovet varför M.A.X är en välkommen nyhet för marknaden.

Björn Lindforss uppfattning bekräftas också av utställarna som fått ut mycket av veckan på Stockholmsmässan.

– Det har fungerat bra. Vi har fått ut det vi ville av mässan och har haft väldigt bra besökare i vår monter, berättar Patrik Ling från Fanuc. Ett viktigt mål för oss var att presentera vårt nya gemensamma bolag där vi nu fört samman våra båda verksamheter CNC och Robotics till en enhet. Det fungerade bra och vi känner att det budskapet nått ut på marknaden. Visst hade vi gärna sett fler besökare, men de som kom var av mycket god kvalitet för vår del.

Även en av branschen riktiga tungviktare Ravema, med verksamhet både i Sverige och Norge, rapporterar om en framgångsrik mässvecka.

– Vi är nöjda med M.A.X, förklarar Ravemas vd Håkan Larsson. Våra besökare var rätt och vi tycker att det varit en bra premiär för den här mässan. Inför framtiden är det viktigt att jobba för att mässan får fler besökare från hela Norden. Vi har ju vår verksamhet både i Sverige, Norge och Finland och det behövs verkligen en gemensam nordisk mässa.

Björn Lindforss är fylld av idéer inför framtiden och menar att förutsättningarna för M.A.X är mycket goda.

– Sverige behöver verkligen den här mässan inte minst med tanke på att tillverkningsindustrin ensam står för nästan hälften av all export och många arbetstillfällen runt om i landet, säger han. Under veckan har vi dessutom kunnat presentera flera exempel på svenska företag som med framgång och lönsamhet bedriver konkurrenskraftig produktion genom att utnyttja de möjligheter som dagens produktionsteknik erbjuder. Vi fick en bra start som ger oss grunden för 2014 då M.A.X genomförs nästa gång.

Ytterligare information lämnas av:

Björn Lindforss, projektledare

bjorn.lindforss@stockholmsmassan.se

Mobil: 070-789 44 48

Roger Blomqvist, PR-ansvarig

roger.blomqvist@informedia.se

Mobil: 070-550 94 10