11 mars 2011 klockan 14.46 är för evigt inristat i Japans historia. Tsunamins jättevågor sköljerin över land och drar med sig allt i dess väg, fartyg, bilar, hus, människor. Fukushima kärnkraftverkslås ut med radioaktiv strålning över närliggande områden som följd.Iwaki-city 40 km söder om Fukushima drabbas också men klarar sig förhållandevis bra. Vidverktygstillverkaren Tungaloys nyss färdigställda huvudkontor slås delar av administration ochproduktion ut och man tvingas flytta tillverkning ner till enheten i Nagoya för att klara försörjningen.Återuppbyggnaden går dock snabbt och i november 2011 kunde superkapitalistenoch delägaren i IMC-gruppen Warren Buffet inviga Tungaloys nya huvudanläggning.