Den 1 oktober blir två nya brotschar tillgängliga från Sandvik Coromant. Solida hårdmetallbrotschar från CoroReamer-familjen är lösningen när du behöver hög ytkvalitet, hög ytjämnhet och snäva toleranser. Med speciella geometrier och invändig skärvätsketillförsel ger de fantastisk hålkvalitet.

 

CoroReamer 435 är en mångsidig högprestandabrotsch, lämplig för ett stort antal applikationer och många olika material. CoroReamer 835 är avsedd för stål och rostfria material när perfekta prestanda krävs.

 

Brotscharna finns med spiralspånkanal för genomgående hål och med rak kanal för bottenhål. Diameterområdet är 3,97–20 mm som standard, med möjlig håltolerans på IT7.

 

De nya brotscharna kompletterar CoroReamer 830 som används vid bearbetning av större diametrar.

 

Mer information finns på webbplatsen www.sandvik.coromant.com/se