Asset Management Expo & Conference – ny mötesplats för driftsäkerhet, kapitalvård och hållbar utveckling i industrin.Stockholmsmässan och SAMS, Swedish Asset Management Society startar en gemensam mötesplats med fokus på framtidens hållbara industri.Asset Management Expo & Conference som omfattar både en konferens- och en utställardel arrangeras i Stockholmsmässans lokaler vartannat år med start i oktober 2013.

 

Stockholmsmässan Underhållsföretagen, UHFG, och Föreningen Underhållsteknik, UTEK, har sedan länge samverkat i olika former och startar nu ett nytt, fördjupat och långsiktigt samarbete. Syftet med Asset Management Expo & Conference är att skapa ett forum för affärer, kunskapsutbyte och nätverkande som lyfter fram de alltmer ökande kraven på lösningar för hållbar och konkurrenskraftig industriproduktion. Förutom industri ska områden som infrastruktur, akademi och forskning samt övergripande områden som energi, miljö och hållbarhet också omfattas av arrangemanget.

 

–  Man måste fokusera mer på Asset Management där områden som driftsäkerhet, energi, miljö, hållbarhet och övergripande vård av tillgångar, kapital och personal tydliggörs. Därför vill vi samla alla aktörer kring ett nytt arrangemang som tar ett helhetsgrepp kring dessa frågor och som tydligt vänder sig till företagens chefer och beslutsfattare säger Matti Tuikkanen, VD för Underhållsföretagen, UHFG, och blivande VD för SAMS.

 

–  I nära samarbete med Stockholmsmässan planerar vi att långsiktigt bygga upp Asset Management Expo & Conference till det ledande arrangemanget för branschen och vi kommer också att bjuda in andra organisationer att delta som samarbetspartners, tillägger Jan Frånlund, ordförande för Föreningen Underhållsteknik, UTEK, och blivande ordförande för SAMS.

 

– Målsättningen är att Asset Management Expo & Conference blir den naturliga mötesplatsen för hela sektorn där man kan utbyta erfarenheter, bygga starka nätverk och göra affärer. Samverkan för ökad effektivitet och lönsamhet blir alltmer viktigt. Därför behövs den här nya arenan som kan verka för industrins utveckling, framgång och konkurrenskraft på en alltmer global marknad, avslutar Helena Linden, chef för Affärsområde Mässor på Stockholmsmässan.

 

För mer information vänligen kontakta:
Björn Lindforss, Stockholmsmässan, 070-789 44 48, bjorn.lindforss@stockholmsmassan.se
Matti Tuikkanen, VD Underhållsföretagen, 031-22 36 35, matti.tuikkanen@uhfg.se
Jan Frånlund, ordförande Föreningen Underhållsteknik, 08-664 09 25, utek@telia.com