Nu bildas en svensk riksorganisation, Swedish Asset Management Society, somtar ett grepp om driftsäkerheten i tekniska anläggningar. Målet är att öka lönsamhet och konkurrenskraft i produktionsindustrin genom att följa upp att driftsäkerhet beaktas vid anskaffning, drift och underhåll av tekniskaanläggningar.

 

Basen för den nya riksorganisationen utgörs av hundratals företag i tillverknings- och transportindustrin, infrastrukturverksamheter, myndigheter, samt högskolor och gymnasier.Det är den svenska riksorganisationen Underhållsteknik (UTEK) och bransch organisationen Underhållsföretagen (UHFG) som har beslutat att samordna sina verksamheter i den nya organisationen.

 

The Swedish Asset Management Society, SAMS, blir den svenska riksorganisationen för hantering av fysiska tillgångar.

 

· SAMS syfte är att verka för en kostnadseffektiv prestationskultur inom drift och underhåll.

· SAMS är inriktad på teknisk och ideell verksamhet och förhåller sig neutral till alla former av kommersiella intressen medlemmarna emellan

·Medlemmarna – i huvudsak företag – får ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom sittverksamhetsområde, tillgång till nationell och internationell expertis samt ges möjlighet attmedverka i utvecklingsprojekt.

 

Genom att SAMS är medlem av European Federation of National Maintenance Societies som i sin tur är medlem i Global Forum on Maintenance and Asset Management får medlemmarna tillgång till ett internationellt nätverk av kunskaper och erfarenheter från hela världen.

 

The Swedish Asset Management Society har sitt säte i Stockholm och kommer att bedriva sinoperativa verksamhet genom ett helägt bolag. Ordförande i bolaget blir UTEK:s nuvarandeordförande Jan Frånlund, och VD blir Underhållsföretagens nuvarande VD Matti Tuikkanen.

 

För mer information  kontaktpersoner

Matti Tuikkanen, VD Underhållsföretagen, 031-22 36 35, matti.tuikkanen@uhfg.se

Jan Frånlund, ordförande Föreningen Underhållsteknik, 08-664 09 25, utek@telia.com