I likhet med många andra företag drabbades Huddig AB i Hudiksvall av den globala konjunkturnedgången 2009 – just när man beslutat om maskininvesteringar för att möta den ökade efterfrågan från 2008.En ny Deckel Maho femaxlig fleroperationsmaskin kom på plats men av förklarliga skäl med låg utnyttjandegrad. Nu blåser det andra vindar och nya CAM-program kommer att öka effektiviteten i beredning och i maskinparken.

 

Lär mer här