Det arbetas extra mycket just nu på Göteborgsbaserade AVT Industriteknik. Inte nog med att kunderna inom verkstadsindustrin, medicinteknik, bilindustrin samt livsmedelsindustrin ska få produktionstekniska lösningar som förbättrar lönsamheten – till det kommer också förberedelserna för årets deltagande på Elmia Automation i Jönköping 8-11 maj.

– Det är alltid en utmaning att visa all sin kompetens på ett tydligt sätt på de kvadratmeter man har till sitt förfogande på mässgolvet, berättar Urban Bülow, VD för AVT Group, med ett leende.

– Vi har tre starka verksamhetsområden som alla ska presenteras i montern – rotationsstansning, täthetstestning och industriell automation. Och eftersom vi arbetar med helhetslösningar som är skräddarsydda efter våra kunders behov så kan det vara svårt att visa en hel anläggning på plats. Det blir därför en kreativ utmaning att visa vår spetskompetens samtidigt som vi ska visa upp bredden i vårt erbjudande, avslutar Urban Bülow.

Ett säkert stalltips är att AVT kommer visa upp PC-baserad automation, nyligen blev man nämligen först i Sverige som Siemens Solution Partner inom detta område.

För mer information

Elmia Automation

Websida: www.elmia.se/automation

Kontaktperson: Lina Kåvestam

Tel. direkt: +46 36 15 22 03

Mail: lina.kavestam@elmia.se

Mobil: +46 76 548 60 91