Hur gör man när man har sådär sex tusen nya produkter som man vill berätta om för så många som möjligt? Sandvik Coromant satte ihop en turné och träffade drygt tusen kunder under två veckor på över hundra olika ställen över hela landet.