Med högre hårdmetall priser, större krav på process stabilitet och enkel hantering. Så går verktygstrenden för roterande verktyg mot system med utbytbara huvuden för borrning, fräsning och brotschar. På systemen med utbytbara huvuden så är slitdelen oftast gjord av hårdmetall och kroppen gjord av stål. Som resultatet av detta har kostnaden för användning av hårdmetall minskat. Tillsammans med infästningens stabilitet är rundgången på skäreggarna mycket avgörande för verktygets prestanda för dessa verktygssystem. Det är endast med stor rundgångs-noggrannhet som samtliga skäreggar kan utnyttjas optimalt. Det är denna noggrannhet som ger bästa möjliga prestanda, precision och livslängd.

Det nya CFS-systemet från Mapal garanterar en rundgångs-noggrannhet på < 5 µm. På grund av detta kan verktygshållare med Mapals nya CFS-koppling användas i första hand för fräsning och borrning men också till brotschning. Dessutom ger systemet samma funktion som ett solitt verktyg men med betydligt reducerad produktionskostnad. Det nya systemet är designat så vi får bästa möjliga stabilitet med hjälp av kon- och plankontakt. Den speciella designen med µ-noggrannhet på kona och gängan garanterar en mycket bra rundgångs-noggrannhet. När man utvecklade den nya kopplingen så har Mapal tagit fram den nya pinnfräsprogrammet CPMill. Med hjälp av enkel och säker hantering kan fräsen bytas direkt i maskinspindel ihop med CFS-kopplingen. Denna möjlighet reducerar ställkostnader och ger en mer pålitlig fräs-operation. I det nya fräsprogrammet finns ett flertal olika varianter och geometrier med CFS-koppling. Från högmatningsfräsar till radiefräsar, kommer kunderna att hitta fräsar för alla sorters behov. Programmet finns även med gradverktyg och centreringsborr.

En mycket intressant produkt är den nya fräsen CPMill-Uni-HPC med en universell geometri som gör att man kan bearbeta olika material så som konstruktions stål, sätthärdat stål, verktygstål och gjutgods. Konstruktionen med diffdelning på CPMill-Uni-HPC gör att vi kan köra mycket höga skärdata. Resultatet blir mycket bra yta med kortare bearbetningstid.

Andra fördelar är stora bearbetningsvolymer, process stabilet och lägre skärkrafter. Under utvecklingen av geometrier för CPMill lades stor fokus på att reducera processkostnader för kunderna och samtidigt öka kvalitén på fräsresultatet.

För mer information Kontakta:

Colly Verkstadsteknik AB.

www.collyverkstadsteknik.se

tel:08-703 01 00

info@vt.colly.se