Bildtext: Den nyutvecklade fräs/skärmaterialkvaliteten Tiger∙tec® Silver WKP25S från Walter erbjuder användarna maximal produktivitet tillsammans med hög processäkerhet. Bild: Walter AG

Som svar på kundernas mycket positiva feedback om högprestandaskärmaterialet Tiger∙tec® Silver lanserar Walter nu en ny kvalitet i Tiger∙tec® Silver-serien. Den befintliga, universella kvaliteten WKP35S får nu sällskap av WKP25S, vars huvudsakliga tillämpningsområde är bearbetning av stål och gjutgods (ISO P och ISO K).

 

Det nyutvecklade fräs-/skärmaterialet Tiger∙tec® Silver WKP25 S ger maximerad produktivitet samtidigt som processäkerheten ökas. Det är konstruerat för bearbetning av alla stålmaterial vid höga skärhastigheter och medelhög matning. Detta gäller även för verktygsstål med hållfasthet >1000 N/mm2. Tiger∙tec® Silver WKP 25 S kan även användas under svårare förhållanden, som t ex våt bearbetning eller för material med hög hållfasthet.

 

Den andra huvudtillämpningen är bearbetning av gråjärn och gjutjärn innehållande vermikulär grafit vid medelhöga till höga skärhastigheter och medelhög matning. Även i denna tillämpning svarar den nya kvaliteten väl upp mot

ogynnsamma förhållanden som t ex fluktuerande materialavverkning eller allvarligt spånbrott. Exempel på komponenter som kan bearbetas med hjälp av WKP25S är serietillverkade komponenter.

 

För närvarande finns den nya kvaliteten tillgänglig för alla populära verktyg i Xtra•tec®-serien, inklusive

  • Plan- och hörnfräs F4041 och F4042
  • Skivfräs F4053, F4153, F4253
  • Valsfräs F4038, F4138, F4238 och F4038

 

Utöver dessa tillämpningar har det nya skärmaterialet en annan viktig egenskap: Det kan användas för torr eller våt bearbetning av stål- och gjutjärn. Genom att kombinera hög slitbeständighet med seghet, sammanför den unika globala CVD-aluminiumoxidbeläggningstekniken två i grunden motsatta skärmaterialegenskaper i ett enda vändskär. Den välbeprövade tvåfärgsbeläggningen säkerställer även effektiv slitagedetektering. Därför har skärmaterialet ett mycket brett tillämpningsområde som sträcker sig över alla områden inom metallbearbetning.

 

Tiger∙tec® Silver är förstaval i alla tillämpningar som kräver en kombination av maximal produktivitet och hög bearbetningssäkerhet” säger Wolfgang Vötsch, produktchef för fräsverktyg hos Walter. Vändskär med högprestandaskärmaterial för borrning och svarvning är redan under utveckling enligt verktygsspecialisten från Tübingen.

 

Kontaktuppgifter för mer information:

 

Walter Norden AB
E-post: service.norden@walter-tools.com
Tel:  +46 (0)35 165300
Fax: +46 (0)35 165309
www.walter-tools.com