CoreView 6.0, den senaste programvaran från Hexagon Metrology för Cognitens mätsystem med vitt ljus, är nu utrustad med CoreView Teach Pro. Denna nya modul för offline-programmering förenklar beredning av mätrutiner för robotceller med vitt ljus.

CoreView Teach Pro reducerar tidsåtgång och arbetsinsats väsentligt vid mätrutin-programmering för de som använder Cognitens WLS400A-systemen. Tack vare den nya modulen kan mätningar med Cognitens WLS400A programmeras från vilken dator som helst, utan direktkontakt med roboten.

Tidsåtgången för programmeringen kan reduceras med upp till 50% genom användningen av offline-verktyg, 3D-visualisering och algoritmer som hjälper användaren att definiera den optimala mätprocessen. CoreView Teach Pro optimerar mätningens ordningsföljd och garanterar en effektiv robotbana. Det föreslår det optimala antalet “tiles” för mätningen. Användare har fördelen av arbetsförlopp som fastställs helt automatiskt, men kan även påverka programmet manuellt.

De nya möjligheterna till offline-programmering kan även användas för att optimera existerande mätrutiner. CoreView Teach Pro finns för alla nya system. Existerande Cognitens WLS400A-installationer kan uppgraderas.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Lindbom, Marknad- och försäljningschef

Telefon: +46 16 160812

E-post: marketing.se@hexagonmetrology.com