I takt med att Colly Components tillverkare av industriella tätningslister, EMKA,expanderar breddas Collys erbjudande till den svenska marknaden.

Skåpbyggare, fordonstillverkare och andra med tätningsbehov kan skräddarsysina tätningslister enligt de krav som applikationen ställer. Genom valet avmaterial, profil och tätningsklass kan Colly kundanpassa lister som uppfyllerkraven för skydd mot damm, väta, strålning och brand.

För att skapa en optimal tätning krävs även kunskap och komponenter förlåsning. Collys erfarenhet av skåp, luckor och dörrar tillsammans med ettkomplett utbud av lås, gångjärn och tätningslister, skapar goda förutsättningarför konstruktioner som uppfyller alla krav.

För ytterligare information

vänligen kontakta kundservice på 08-703 0380,

components@colly.se