Bildtext:Hydroformning ger stor frihet vid tillverkningen av komplexa detaljer, som till exempel avgassystem.

Efter ett decennium med relativt oförändrad efterfrågan ökar nu fordonsindustrins intresse för hydroformning i snabb takt. Metoden ger en stor frihet när det gäller att tillverka komplexa detaljer med exakt ytform och små toleranser, som till exempel avgassystem.

– Framför allt kan vi se ett växande intresse i Kina. Vi får allt fler förfrågningar och sålde nyligen två anläggningar för hydroformning till en av de största biltillverkarna där, säger Per Josefsson, global försäljnings- och servicechef på AP&T.

Komplett kunskapsparter

På AP&T laddar man för framtiden genom att fortsätta att förstärka sin roll som kunskapsparter och komplett leverantör av utrustning för hydroformning, med pressar, automation och verktyg.

– Vid vår anläggning för utveckling och tester i Lagan har vi bland annat tagit fram nya simuleringsmetoder för tillverkning av avancerade produkter. Hydroformning är ett kunskapsintensivt område där vi bestämt oss för att ligga i framkant, säger Johan Friberg, senior advisor på AP&T.

För mer information vänligen gå in på se.aptgroup.com