Hans Hellgren, 48 år gammal, har utsetts till ny försäljnings- och marknadsdirektör samt medlem av koncernledningen för Seco Tools. Han kommer att tillträda den 1 april. Hans Hellgren, för närvarande VD för CA Östbergs, har en lång och framstående bakgrund inom olika delar av Seco Tools.

“Det är med glädje jag meddelar att Hans Hellgren återvänder till Secofamiljen. Hans är en mycket uppskattad ledare och har genom åren visat stor kunskap och förståelse för våra kunders behov och utmaningar”, säger Lars Bergström, VD och koncernchef för Seco Tools.

Hans Hellgren kommer att efterträda Paul Löfgren som har accepterat ett erbjudande att tillträda som försäljningsdirektör vid DeLaval koncernen. Paul har varit med företaget sedan 2005 och lämnar Seco Tools den 30 mars 2012.

“Paul Löfgren har gjort stora bidrag till företaget och framför allt har han spelat en viktig roll i företagets tillväxt och vår etablering på nya marknader. Jag vill tacka Paul för hans utmärkta arbete, och önskar honom all lycka i sin nya befattning “, säger Lars Bergström.

För mer information vänligen besök Secotools.com/se