Som tillverkare av verktyg för handhållna maskiner känner sig PFERD speciellt förpliktad gentemot användaren att bidra till ökad säkerhet, att bibehållen hälsa och god komfort vid arbetet. PFERD arbetar i synnerhet med att märkbart sänka den buller-, stoft- och vibrationsbelastning som uppstår vid användning av slipverktyg och förbättra komforten för användaren.

 

Den nya navrondellen WHISPER erbjuder i detta avseende helt nya egenskaper:

 

■ Mycket hög avverkning på kortaste sliptid.

■ Komfortabel, vibrationsfri slipning.

■ Reducerad stoftbelastning.

■ Avsevärt lägre bullerbelastning tack vare tystgående slipning.

■ Utmärkt ytfinhet och mjuk slipning.

 

Navrondellen WHISPER är ett högkvalificerat verktyg från PFERD, som förenar utomordentligt hög avverkning och ypperlig ytfinhet i ett arbetsmoment. Den ökade produktiviteten vid industriell slipning möjliggör en väsentlig inbesparing av lönekostnaderna.

 

PFERD ERGONOMICS rekommenderar navrondellen WHISPER som innovativ verktyglösning för hårda och tuffa bearbetningar.

 

För mer information: Vänligen besök pferd.com