MDH är framför allt avsedd för mätning av precisionsslipade detaljer.

Den nya mikrometern använder Mitutoyos nyutvecklade roterande avkännare med 0,1 µm upplösning och ABSOLUTE-system i kombination med en egenutvecklad metod för gängskärning. Tack vare detta reduceras den inbyggda felvisningen till 0,6 µm vilket ger en högre noggrannhet utan avkall på användbarhet.

Extra kraftig bygel och precisionsmekanism med konstant mättryck för högsta stabilitet och noggrannhet. Mätytorna är extra smala (ø 3,2 mm) för att underlätta mätning på precisionsdetaljer. En isolerande kåpa för skydd mot påverkan från kroppsvärme medföljer som standard. Funktionslås skyddar mot ofrivillig ändring av inställd nollpunkt etc. MDH är framtagen med tanke på att detaljer med tolerans på 1 000-delar kräver mätdon med 10 000-dels upplösning. Noggrannheten enl MPEJ anges till 0,6 µm. Upplösningen är valbar 0,1 eller 0,5 µm och mätområdet är 0-25 mm.

För närmare information, kontakta Mitutoyo Scandinavia AB, tel 08-594 190 50 eller www.mitutoyo.se