Uppfattningen hos Gnosjö Automatsvarvning är att om man investerat i mätutrustning så ska den också användas. Här mäts i stort sett allt som kan mätas – och ofta. Resultaten används för såväl produktionsstyrning som felsökning som kvalitetskontroll. Därmed undviks långa, kostsamma stillestånd och reklamationerna är få.