FOM2 har flera unika funktioner vilket underlättar det dagliga arbetet för operatören samt minskar ställtiden. Några av dessa unika funktioner är bland annat optiken som använder en ny inställningsprincip som har lett till att man kan använda samma lins från 1-20mm materialtjocklek. Maskinen kan även automatiskt byta munstycke för att kunna köra långa perioder automatiserat utan avbrott.