I mörkret är alla katter grå, och till och med det vackra Småland är trist i novemberdimman. I området kring Kalmar och Nybro i västra delen av landskapet ligger Glasriket, där man historiskt byggt sitt välstånd på glas, men där den kreativa verkstadsindustrin idag är en starkare motor i ekonomin.