Roger Johansson tar över posten som chef för Affärsområde Sverige. Johansson är sedan tidigare även VD och koncernchef.

 

Affärsområde Sverige är koncernens största och förändringen syftar till att åstadkomma ökade synergier och samarbeten mellan koncernens tre affärsområden.

 

Nuvarande chefen för Affärsområde Sverige, Stefan Eklund, lämnar sin post med omedelbar verkan.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:
Roger Johansson, VD och koncernchef
tel: +46 (0)733 188 758  e-post: roger.johansson@begroup.com