Siemens har integrerat en mängd olika nya funktioner i version 8 av sitt processtyrsystem Simatic PCS 7. De nya funktionerna omfattar allt från förbättrat datautbyte med designplattformar, kraftfullare kommunikation till nya styrsystem och utökad funktionalitet i mjukvaran.

 

I version 8 av Simatic PCS 7 har datautbytet mellan programvaran för anläggningsdesign, Comos, och PCS 7-projekteringsverktygen förbättrats och projekteringsarbetsflödet förenklats.

 

Med det nya skalbara Process Historian kan central långtidsarkivering av processdata ske i realtid från flera projekt. Användarna kan nu snabbt få tillgång till arkivdata och rapporter i syfte att optimera produktion och tillgångar, och rapporterna skapas enkelt med Microsoft Reporting Service. Version 8 stödjer Windows XP/ Windows 7 (64-bitars och 32-bitars) och Windows 2003 Server/ Windows 2008 Server.

 

PCS 7 har också förbättrats vad avser Profibus- och Profinetkommunikation. De feltoleranta, Simatic S7-400H-styrsystemen har uppgraderats så att de har ännu högre prestanda och nya funktioner. Fler I/O:s kan anslutas per system och det finns ett inbyggt 2-portars Profinetgränssnitt. Detta gör det möjligt att installera feltoleranta, redundanta ringstrukturer och ansluta I/O-enheter på en systemredundant bas. Dessutom har utbudet av styrsystem utökats och inkluderar den nya processorn 416-5H. När det gäller prestanda placerar sig processorn 416-5H med 16 MB RAM mellan 414-5H med 4 MB och 417-5H med 32 MB RAM.

 

På hårdvarusidan finns ytterligare ett nytt tillskott: Styrsystemet AS mEC RTX som är optimerad för småskaliga tillämpningar och för användning i OEM-sammanhang.

 

Mjukvaran har också utökats i version 8. Exempelvis har Simatic PDM (Process Device Manager) – verktyget för att drifta, ställa in, underhålla och diagnostisera fältenheter – kompletterats. Advanced Process Library (APL) har nya block för motorstyrning, startapparater och kompaktdrifter. AdvES (Advanced Engineering System) har ett nytt typkoncept som är kompatibelt med ISA 88 (Control Module Types). Industribiblioteket har byggts ut med tekniska block, t.ex. för värme-, ventilations- och luftkonditioneringstillämpningar (HVAC). Nu kan undersystem med Simatic S7-300 och även lokala manöverpaneler integreras i industribiblioteket med APL-utseende.

 

För ytterligare information kontakta:
Mikael Börjesson
Siemens AB
Industry Sector
Tel: 031-776 86 60
Mobil: 070-728 16 72
mikael.borjesson@siemens.com