Rapid Fix är ett maskin skyddssystem som har en smart design och alltid ger dig snabb och enkel åtkomst till maskin området.