Den 1 januari 2012 genomförde Edströms en bolagisering av sin verksamhet. Därmed samlas verksamhetens delar under det gemensamma koncernnamnet EdströmsGruppen AB. Ombildningen görs i syfte att ytterligare förstärka företagets positiva utveckling.

 

I och med detta kommer EdströmsGruppen ABs verksamheten att bestå av fem huvudsakliga grenar.

 

Edströms Maskin AB hanterar och utvecklar marknadsföring och försäljning av maskiner.  Ny VD för bolaget blir Henrik Olsson.

 

Edströms Service AB Installationer och service av maskiner. VD för bolaget blir Bo Törnkvist.

 

Edströms Verktyg AB Försäljning och distribution av verktyg och förnödenheter. VD för bolaget är, som tidigare, Roger Cronholm.

 

Ola Andersson, tidigare VD för Edströms Maskin AB, ser mycket positivt på förändringen.

”Edströms har haft en fantastiskt fin utveckling de senaste åren. Vi är övertygade om att vi går en fortsatt positiv framtid till mötes och vill genom bolagiseringen förstärka och förtydliga våra positioner på marknaden. Det är dessutom dags för mig att lämna över stafettpinnen och det gör jag med fullt förtroende till mina efterträdare” säger Ola Andersson. Han kommer även fortsättningsvis att finnas kvar i organisationen och kommer efter årsskiftet primärt att ansvara för segmentet begagnade maskiner.

 

I koncernen ingår även EdströmsGruppen Fastighet AB i Jönköping samt

Edstrøms Værktøjsmaskiner ApS i Horsens, Danmark.

 

www.edstroms.com

 

Edströms Verktyg AB Roger Cronholm, VD

Edströms Maskin AB Henrik Olsson, VD

Edströms Service AB Bo Törnkvist, VD