ABB:s robotstyrsystem IRC5 finns nu för panelmontering även för större ABB-robotar, vilket innebär enklare och flexiblare robotintegrering för systemintegratörer.

 

Integrering av stora robotar blir nu betydligt enklare. ABB har utökat fördelarna med panelmonterat styrsystem (PMC) till att även omfatta företagets större robotar i och med introduktionen av PMC Large, en utökning av styrsystemfamiljen IRC5. PMC Large är identisk med standardvarianten av IRC5, men utan kapsling, för flexibel montering i 19”-rack. PMC Large ger i övrigt samma användarupplevelse som övriga IRC5-varianter, inklusive överlägsen rörelsestyrning med TrueMove och QuickMove.

 

”Detta är ett unikt erbjudande”, förklarar Mats Myhr, produktchef för robotstyrsystem vid ABB. ”ABB har erbjudit denna typ av styrning för mindre robotar ett antal år. Nu tillmötesgår vi önskemålen från våra systemintegratörer och utökar sortimentet till att omfatta även större robotar.”

 

PMC Large består av en drivmodul och en styrmodul som kan monteras i en mängd olika konfigurationer. Modulerna kan exempelvis placeras med den ena ovanför den andra, sida vid sida eller rygg mot rygg. Varje modul består av två lager, varav det övre lagret kan fällas ned för enkel tillgång till det undre lagret. Upp till fyra drivmoduler kan anslutas till samma styrmodul för multirobotstyrning(MultiMove) eller för styrning av tilläggsaxlar.

 

”Panelmontering har flera fördelar, bland annat minskat golvutrymme och internt kablage som är enklare att hantera”, säger Myhr. ”Den främsta fördelen är dock att den tillåter maskinbyggare och integratörer att välja egna kapslingslösningar för att skydda elektroniken i den aktuella miljön.”

 

Livsmedelsindustrin, till exempel, kräver ofta utrustning som tillåter rengörning och avspolning. I gjuterier kan fuktig och dammig luft kräva ett slutet kylsystem. Inom andra industrier kan det finnas risk för gnistbildning, extrema temperaturer eller kraftiga vibrationer. Med panelmontering kan styrsystemet skyddas från sådana faktorer med en lämplig kapslingslösning. Eftersom PMC-modulerna är EMC-certifierade finns ingen risk för störning av kringliggande utrustning eller problem med EMC-certifiering av den slutliga, kapslade lösningen.

 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 130 000 medarbetare.

 

För mer information, kontakta:

 

ABB Discrete Automation and Motion:
Mats Myhr, Produktchef Robotstyrsystem
Tel: 021-34 40 80
mats.myhr@se.abb.com

 

ABB Sverige:

Christine Gunnarsson, Presschef

Tel: 021-32 32 32

press@se.abb.com