Scanias tuffa krav har i praktiken utestängt maskinleverantörer såväl inom som utom Europa. För att hålla kostnaderna i schack genomfördes en upphandling med modifierade maskinkrav. Koreanska Doosan blev en av vinnarna.