PlasTactic är tillbaka med nytt innehåll på Elmia Polymer 2012! Material- och inspirationsarenan kommer dessutom att breddas och även fokusera på produktionsmetoder och automation.

– Det är stort fokus på plaster och andra polymera material för närvarande, inte minst när det gäller lätta konstruktioner. Vi märker också ett starkt ökande intresse för moderna produktions- och automationsmetoder för att kunna tillvarata materialens fulla potential. Därför presenterar vi återigen PlasTactic, men nu med ett uppdaterat innehåll, säger Karla Eklund, projektledare för Elmia Polymer 2012.

 

På premiärmässan Elmia Polymer 2009 blev inspirationsarenan PlasTactic 4.0 ett viktigt affärsfrämjande inslag, som gav stor inspiration till industridesigners, produktutvecklare och konstruktörer.

 

– Trender och utveckling på materialsidan är en viktig inspirationskälla för dessa grupper. Nu ser vi även ett tilltagande intresse att det produktutvecklande ledet vill bredda sin kunskap hur man med moderna produktions- och automationsmetoder kan forma materialen optimalt, säger Björn Florman på Materialbiblioteket i Stockholm, Elmias samarbetspartner för PlasTactic 2012.

 

Temat för PlasTactic 2012, som förutom flera inspirerande utställningar även innehåller spännade workshops och seminarier, är ”Design for manufacturability: Manufacture for designability”. Satsningen syftar till att skapa spännande möten mellan designers, produktutvecklare och konstruktörer å ena sidan och produktionsexperter å den andra.

 

– Att designa en produkt så att den också blir produktionsvänlig ökar totalnyttan, vilket vi kommer att visa flera exempel på. För att detta ska bli möjligt, krävs naturligtvis att produktionsmiljön är flexibel och kan åta sig tillverkningsuppdrag med stor designvariation. Enda sättet att åstadkomma en effektiv tillverkning är genom nära samarbete mellan design, produktutveckling och produktion.

 

– Därför är det mycket glädjande att med PlasTactic 2012 kunna erbjuda en arena för de olika grupperna att mötas och utbyta sina erfarenheter under inspirerande former, avslutar Karla Eklund.

 

Elmia Polymer är Skandinaviens ledande fackmässa för plast- och gummiindustrin. Mässan arrangeras den 8–11 maj 2012 i Jönköping. Parallellt genomförs branschmässorna Elmia Automation, Elmia Svets och Fogningsteknik samt Elmia Material & Maskin.

 

För mer information:

Projektledare Karla Eklund, +46 36 15 22 61, karla.eklund@elmia.se

www.elmia.se/polymer