Zaventem, Bryssel. 15 september 2011. Polen har mycket att lära – och självfallet på bästa möjliga sätt. Landet har fler HTEC-centra (Haas Technical Education Centres) än något annat land i Europa, och har nyligen invigt sitt nionde!

 

På den officiella invigningen den 13 september blev Augustowskie Centrum Edukacyjne (Augustóws utbildningscentrum) en del av det växande europeiska HTEC-nätverket, tillsammans med HTEC-centra i Krakow, Kalisz, Turek, Włocławek, Ząbkowice Śląskie och Legnica. Alla polska HTEC-centra har grundats under vägledning från HFO Poland: en avdelning inom Abplanalp Consulting.

 

Bogda Dyjuk är chef på Augustóws utbildningscentrum: ”Att gå med i den växande gruppen av skolor med HTEC-status är att ansluta sig till ett nätverk av moderna institutioner som alla har samma mål. Målet är att erbjuda CNC-utbildning på högsta nivå. Fördelarna med det här nätverket kommer definitivt att förbättra möjligheterna för våra examinerade studenter att hitta bra och välbetalda arbeten. På det här HTEC-centret kommer elever och anställda att lära sig de färdigheter som krävs för att arbeta med modern CNC-utrustning. Det finns ingen bättre start än maskinerna från Haas. Vi menar att de är väldigt effektiva och användarvänliga”.

 

Få områden på den europeiska kontinenten har så stor variation inom industri och affärsverksamhet som Polen. Polen var det enda av samtliga 27 EU-länder som inte drabbades av lågkonjuktur år 2008/2009. Alain Reynvoet är verkställande direktör på Haas Automation Europe och deltog också på invigningen i Augustów.

 

”Polen har haft en av de snabbast växande ekonomierna i Europa sedan 2009. Drivkrafterna för Polens tillväxt ligger inom industri och bygg, och landets siffror visar den snabbaste tillväxten inom tillverkning av metallprodukter: 15,5 procent mer än 2010. Det är intressant att ekonomiskt sett visar Polen upp bättre resultat än Tyskland, Italien och Frankrike, och Polen investerar också i fler HTEC-centra. Det är tydligt att människorna i Polen är intresserade av att lära sig hur man använder den senaste tekniken, och de är lika villiga att investera i Polens framtid”.

 

Närvarande vid evenemanget var också ett antal högt uppsatta lokala och nationella representanter, bland annat parlamentsledamoten Jan Kamiński, regionchefen Franciszek Wiśniewski, samt representanter från lokala och regionala fackföreningar.

 

Wojciech Ratyñski är vice verkställande direktör för Abplanalp Consulting, och efter evenemanget underströk han att hans företag vill hälsa Augustowskie Centrum Edukacyjne mycket välkomna till HTEC-nätverket.

”Det är en väldigt aktiv och framtidsinriktad skola”, sade han. ”De har rätt folk, och nu har de också rätt utrustning för att kunna utbilda anställda och framtida anställda i provinsens företag. Skolor som denna kommer att gynna tillväxten i framtiden, och hjälpa till att göra Augustów till ett viktigt industricentrum i nordöstra Polen. Här på Abplanalp avser vi att fortsätta stödja utbildningen i vårt land, så att unga människor är väl förberedda för möjligheter och spännande karriärer, samtidigt som arbetsgivare kan hitta och anställa välutbildade personer”.

 

Kontakt för ytterligare information:

MBMC – Internationell press och publicitet

+44 (0)1603 283 601

press@mbmc-uk.com