Bild: VD Lennart Bolin

Teknikutbildarna öppnar KNX utbildningscentra med certifierad utbildare och avancerad laborationsutrustning i Solna och i Sundsvall.

 

Efterfrågan på modernare installationslösningar börjar nu snabbt att öka. Alltfler projekt innehåller ny teknik som gör det möjligt med mer avancerade funktioner i byggnaderna. Man vill kunna samordna styrning och övervakning av uppvärmning, ventilation, belysning med mera. Tekniken medför stora möjligheter till förbättrad driftsekonomi, bättre inomhusklimat, smidigare nyttjande och många spännande möjligheter!

 

Ny teknik kräver kunskap för att göra rätt och fullt ut kunna nyttja de nya möjligheterna.När våra lokaler iordningställdes för ett par år sedan så investerade vi i KNX för att lära oss själva och få en miljö att utbilda i. I och med att vår lärare inom området Lasse Åkerlund nyligen blev certifierad KNX utbildare är vi rustade att på allvar erbjuda kvalificerade utbildningar och startar därför upp ett KNX utbildningscenter i Solna och ett i Sundsvall. Vi är redan ett självklart val i norrland och hoppas nu bli det även i Stockholmsregionen.

 

– Jag har under många år sett möjligheterna med att samordna styrning och övervakning av fastighetens tekniska installationer och väntat på det riktiga genombrottet som nu närmar sig. Under tiden som gått har jag genomfört några projekt med KNX och tidigare busslösningar. Nu är jag certifierad utbildare och känner stor entusiasm inför att få sätta igång och utbilda inom detta säger Lasse Åkerlund.

 

Teknikutbildarna kommer i första skedet att erbjuda två olika kurser. Dels en introduktions och översiktskurs, KNX steg 1. Den ger kursdeltagarna de kunskaper som behövs för att rätt förstå att utnyttja KNX tekniken vid projektering och installation.Den andra kursen är KNX baskurs som leder fram till en certifiering. Den ger kunskaper om planering, programmering, idriftsättning och felsökning i en KNX anläggning.

 

Frågor ställs till VD Lennart Bölin, 070-867 25 93.