Nu tar Nyli Kvalitets- & Kontrollteknik AB del i jakten på renheten, genom företagsköp och en nysatsning i sin anläggning i Uddevalla.

Den gamla beskrivningen av smuts som “partiklar på fel Ställe” illustreras tydligt i den mikrovärld där mät- och Kontrollteknik AB huserar. För ett ledande företag i mätteknikbranschen ligger det nära till hands att intressera sig för de allt viktigare frågorna om komponenters renhet.