Trots katastrofscenarier på varje ekonomisida så skriker den svenska tillverkningsindustrin efter arbetskraft. Men man vill ha välutbildade sökande, som har koll på modern produktionsteknik, och då måste även deras lärare ha det.